728 x 90

امیرآبادی فراهانی: واردات موز و گوشت دست پدر داماد روحانی و پسرخالهٔ وزیر است

امیرآبادی فراهانی نماینده مجلس
امیرآبادی فراهانی نماینده مجلس

امیرآبادی فراهانی نماینده مجلس، عضو هیأت رئیسهٔ مجلس ارتجاع روز ۳۰اسفند در تلویزیون حکومتی به مافیای حکومتی اعتراف کرد و گفت: الآن (در اقتصاد) امضای طلایی وجود دارد. شما فکر می‌کنید الآن وارد کنندهٔ موز کشور کیست؟ پدر داماد آقای روحانی! یا وارد کننده گوشت کشور کیست؟ پسرخالهٔ آقای وزیر! مشکل اصلی اقتصاد کشور همین امضاهای طلایی است.

فراهانی افزود: شما از واردکنندگان مرغ و گوشت و... بپرسید در دادن ارز (توسط حکومت) چه تبعیضی وجود دارد؟ گاها از از یک تا ۱۵درصد تفاوت دارد، این هم امضای طلایی است. به کی‌ها می‌دهند؟ به کسانی که در ستاد انتخاباتی‌شان هستند، به هم حزبی‌ها، به فامیل‌هایشان.

عضو هیأت رئیسهٔ مجلس ارتجاع افزود: در سیستم بسیار رانت هست و از آن استفاده می‌کنند، همین دلارهای ۴۲۰۰تومانی که برای واردات داده شد، مگر چند درصدش واردات انجام شد؟