728 x 90

افزایش ۴۶ درصدی نرخ تورم؛ افزایش فلاکت و فقر در میان مردم

افزایش ۴۶ درصدی نرخ تورم
افزایش ۴۶ درصدی نرخ تورم

«مرکز آمار ایران» با انتشار گزارشی اعتراف کرد که «همه سطوح تورمی دچار افزایش شده است و مردم برای تأمین یک میزان ثابت از سبد معاش، باید بیشتر از ماه قبل یا قبل از آن هزینه کنند».

بر اساس این گزارش، نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور، یعنی درصد تغییر عدد شاخص قیمت، «در آبان ماه ١٣٩٩ به عدد ۴۶.۴درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۴۶.۴درصد بیشتر از آبان ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. افزایش قیمتها نسبت به‌ماه قبل هم ۵درصد بوده است.