728 x 90

افزایش چشمگیر «خانه‌های اشتراکی» در ایران آخوندزده

افزایش چشمگیر «خانه‌های اشتراکی»
افزایش چشمگیر «خانه‌های اشتراکی»

خبرگزاری حکومتی ایرنا، ۱خرداد در گزارشی با‌عنوان «چاردیواریهایی که دیگر اختیاری نیست» به فاجعه مسکن در ایران آخوندزده اذعان کرد.

ایرنا نوشت: «توسل مستاجران به مسکن اشتراکی موضوعی است که با در رفتن فنر قیمت املاک و به‌دنبال آن اجاره‌بها، دارد عادی می‌شود».

این خبرگزاری حکومتی افزود: «یکی از علت‌های اصلی گسترش این پدیده، افزایش قیمت مسکن و به‌دنبال آن افزایش نرخ اجاره‌بهاست که پیامدهای اجتماعی هم به‌دنبال دارد».

ستاریان، کارشناس مسکن هم به‌ایرنا گفت: «قیمت مسکن روزبه‌روز در حال افزایش است و نتیجه این اتفاق مهاجرت معکوس منفی است که بر سرخوردگی و از بین رفتن توان و قدرت زندگی در یک منطقه دلالت دارد. مسکن بزرگترین پارامتر و مسأله یک خانوار است و بیش از ۴۵ تا ۵۰درصد محتوای سبد خانوار را به خود اختصاص می‌دهد. وقتی خانواده‌ای ناتوان در تهیه این ضرورت مهم باشد به چادرنشینی، خانه‌های اشتراکی و غیره رو می‌آورد».

ستاریان گفت: «ما فرصت‌های حوزه مسکن را از دست داده‌ایم و امروزه با بحران بسیار بزرگی در این باره مواجهه شده‌ایم (حتی). اگر از امسال سالی یک میلیون مسکن از آسمان بیاید و در ایران قرار بگیرد ما ۶سال دیگر نتیجه‌اش را خواهیم دید».

موسوی چلک، یک کارشناس دیگر حکومتی هم به‌ایرنا گفت: «وقتی حال اقتصاد خوب نیست و نرخ تورم روزبه‌روز در حال افزایش است به‌طوری که از کنترل خارج می‌شود، حتماً پیامدهای ناگواری برای مردم و جامعه به‌دنبال خواهد داشت. یکی از این پیامدها مشکل در تأمین مسکن است».

موسوی چلک افزود: «مسکن اشتراکی هیچ نکته مثبتی ندارد و تماماً پیآمد منفی است. مسکن اشتراکی انتخابی بین بد و بدتر بین چادرنشینی و بی‌سر پناهی است».

این کارشناس حکومتی نسبت به‌پیامدهای خطرناک این وضعیت برای رژیم هشدار داد و گفت: با این وضع پیاپی «نارضایتی در جامعه افزایش پیدا می‌کند، افزایش نارضایتی هم مسبب (خشم) اجتماعی است که امروزه با آن روبه‌رو هستیم».

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/23f2c466-55ad-43ea-9f5d-e30a0a548fe5"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات