728 x 90

افتضاح پرونده اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم

اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم
اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم

حکومت آخوندی در آستانه محاکمه دیپلمات تروریست دستگیر شده‌اش در بلژیک، سربه دیوار می‌کوبد.

سخنگوی وزارت‌خارجه رژیم روز دوشنبه ۱۹آبان در پاسخ به سؤال یک خبرگزاری حکومتی گفت: «پرونده اسدالله اسدی را بدعتی بسیار خطرناک می‌دانیم»!

خبرنگار خبرگزاری حکومتی مهر: «می‌خواستم درباره آخرین وضعیت پرونده دیپلمات بازداشت شده در بلژیک بفرمایید چه اقداماتی انجام شده ممنون؟».

خطیب‌زاده سخنگوی وزرات خارجه: «خوب ما اصلاً این اتفاقی که افتاده را یک نقض کامل کنوانسیونهای بین‌المللی می‌دانیم، یک بدعت بسیار خطرناک می‌دانیم که بانیان آن خودشان قربانی این بدعت خواهند شد».