728 x 90

اعتصاب کارگران شرکت شایگان مهر آپادانا در شهرستان مریوان + فیلم

صبح  روز پنجشنبه 17اسفند 96  کارگران و کارکنان شرکت شایگان مهر آپادانا در مریوان در اعتراض به پرداخت نشدن ۶ماه حقوق تجمع کردند.