728 x 90

اعتصاب و تجمعهای اعتراضی در تبریز، پیرانشهر و چابهار + عکس

تبریز غارت شدگان فرهنگیان
تبریز غارت شدگان فرهنگیان

روز دوشنبه ۱۸شهریور در تبریز غارت‌شدگان تعاونی مسکن فرهنگیان به‌نمایندگی از طرف ۱۳۰۰تن در اعتراض به تعیین‌تکلیف نشدن پروژه مسکونی بعثت پس از ۱۸سال تجمع اعترضی برگزار کردند.

 

در پیرانشهر نیز کارکنان سد کانی سیب در اعتراض به پرداخت نشدن ۴ماه حقوق اعتصاب کردند.

کارکنان سد کانی سیب پیرانشهر

کارکنان سد کانی سیب پیرانشهر

 

همچنین در چابهار در استان سیستان و بلوچستان جمعی از صیادان و مردمی که آنها را همراهی می‌کردند، در اسکله صیادی رمین  تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها در اعتراض به ممانعت یک ماهه مأموران رژیم از ورود سوخت توسط قایقها به اسکله رمین در چابهار تجمع کردند.

 چابهار.تجمع اعتراضی صیادان و جمعی از مردم در اسکله صیادی رمین

چابهار.تجمع اعتراضی صیادان و جمعی از مردم در اسکله صیادی رمین