728 x 90

فعالیت کانون‌های شورشی در تحریم نمایش انتخابات رژیم در شهرهای ایران با شعار ( رای من سرنگونی) – اول اسفند

فعالیت کانونهای شورشی مجاهد خلق در آستانه نمایش انتخابات در شهرها
فعالیت کانونهای شورشی مجاهد خلق در آستانه نمایش انتخابات در شهرها

کانونهای شورش و قیام در شهرهای میهن با فعالیتهای خود شعبده انتخابات نمایشی رژیم را یک روز قبل از برگزاری آن هدف قرار داده و رای خود و مردم ایران را که همانها سرنگونی تمامیت این رژیم فریبکار و جنایتکار است را خواهان شده و به نمایندگی از سوی اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران شعار دادند: «رای من سرنگونی».

باشد که در فردای ایران آزاد که بر خاکستر این رژیم پلید بنا نهاده خواهد شد هر ایرانی رای واقعی خود را با فراغ بال در صندوقهای امانت و اعتماد بیفکنند.

تحریم انتخابات در رژیم ولایت فقیه وظیفه ملی هر ایرانی است، اکنون زمان قیام و سرنگونی است

مریم رجوی: شعبده انتخابات در رژیم ولایت فقیه سرقت حاکمیت مردم و خیانت به ملت ایران است

 

تهران- کانون شورشی۹۲۳

آویزان کردن بنر بزرگ رنگی مریم رجوی از پل عابر پیاده در اتوبان نیایش.

 

 

تهران—بلوار کاشانی-کانون شورشی۴۵۴

نصب بنر مریم رجوی روی پل عابرپیاده در بلوار کاشانی با شعار: رأی واقعی مردم ایران مرگ بر اصل ولایت فقیه است.

کرمان -کانون شورشی۲۱۳

نصب بنر مریم رجوی با شعار: مریم رجوی: تحریم رژیم و نمایش انتخابات وظیفه ملی است.

 

 

برازجان- کانون شورشی۴۶۷

نصب بنر مریم رجوی با شعار: مریم رجوی: بایکوت انتخابات یک وظیفه ملی و پیمان با ۱۵۰۰شهید قیام است.

کرج-کانون شورشی۱۹۰

نصب بنر مریم رجوی با شعار: مریم رجوی- رأی واقعی مردم ایران مرگ بر اصل ولایت فقیه و مرگ بر خامنه‌ای است.

تبریز

نصب پوستر مسعود و مریم رجوی با شعار: مر یم رجوی: تحریم انتخابات یک فریضه ملی است / مسعود رجوی: شعبده ولایت در غصب حاکمیت تحریم باید گردد.

 

رشت–کانون شورشی۸۸

نصب تراکت با شعار: مریم رجوی- تحریم رژیم و نمایش انتخابات وظیفه ملی است.

رشت–کانون شورشی۱۴۵

تراکتهای رنگی مریم رجوی با شعار: مریم رجوی- تحریم انتخابات نامشروع آخوندها فریضه ملی و پیمان ملت ایران با شهیدان قیام است.

اصفهان

نصب تراکت با شعار: رأی من سرنگونی و شعار: تحریم نمایش انتخابات پیمان ملت ایران با ۱۵۰۰شهید قیام آبان است / مردم ایران رأی خود را در قیام آبان و دی با شعار مرگ بر خامنه‌ای ابراز کردند / رأی من سرنگونی و شعار: تحریم نمایش انتخابات پیمان ملت ایران با ۱۵۰۰شهید قیام آبان است / مردم ایران رأی خود را در قیام آبان و دی با شعار مرگ بر خامنه‌ای ابراز کردند.

 

ایلام

توزیع گسترده پیام مریم رجوی برای تحریم انتخابات همراه با عکس روی ماشین‌ها و منازل و نقاط مختلف.

ساری

بنر پارچه‌ای با شعار مریم رجوی: رأی واقعی مردم مرگ بر اصل ولایت فقیه و مرگ بر خامنه‌ای است. 

بندر انزلی

نصب تراکت با شعار مریم رجوی: تحریم انتخابات نامشروع آخوندها فریضه ملی و پیمان ملت با شهیدان قیام است.

 

کرج

نصب شعار دست نویس در خیابان با شعار: رأی من سرنگونی نظام آخوندی است / رأی من سرنگونی مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی / رأی من سرنگونی درود بر رجوی مرگ بر خامنه‌ای کرج / درود بر مجاهد مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر / رأی من سرنگونی مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی کرج / تحریم انتخابات یک وظیفه ملی است رأی من سرنگونی مرگ بر خامنه‌ای / بایکوت انتخابات یک فریضه ملی است.

 

سیرجان

نصب شعار روی دیوار در چند نقطه با شعار: ‌رای من سرنگونی

تهران

 شعار: رأی من سرنگونی / رأی ما سرنگونی رژیم آخوندی - تهران مرگ بر خامنه‌ای

اصفهان

 شعار: مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

اهواز

نصب پلاکارد با شعار: رأی من سرنگونی است / نصب تراکت چاپ شده در خیابان با شعار: رأی من سرنگونی

تهران – کانون شورشی ۶۸۰

انجام آکسیون با گرفتن عکسهای مسعود و مریم رجوی و آرم سازمان مجاهدین خلق ایران جلوی صورت با شعار: ‌مرگ بر خامنه‌ای –درود بر رجوی رأی ما سرنگونی – سرنگونی

شعار آکسیون : سلام بر شورشیان اول مسعود و مریم عید خونه تکونی آخوند سوزونی رأی ما سرنگونی رأی ما سرنگونی رأی ما سرنگونی

 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات