728 x 90

اعتراف یکی از سرکردگان سپاه به اداره جنگ ضدمیهنی با اعزام کودکان

جنگ ضدمیهنی
جنگ ضدمیهنی

پاسدار میریان رئیس اداره عملیات زمینی سپاه پاسداران خامنه‌ای با اعتراف به این‌که با اعزام کودکان، جنگ ضدمیهنی اداره می‌شده گفت: اکنون چهار هزار نفر از فرزندان سرکردگان رژیم در خارج کشور زندگی می‌کنند.

پاسدار میریان رئیس اداره عملیات زمینی کل سپاه پاسداران:

ما اعتماد کنیم به این بچه‌هایمان به جوانهایمان، ما جنگ را با جوانهایمان با همین ۱۷-۱۸ساله‌ها و ۱۴-۱۵ساله‌ها و با اینها اداره کردیم با اینها رساندیم به اینجا. والله اینها می‌توانند اینها می‌توانند به والله اینها قابل اعتماد چرا باید اینها حتی کاری کنیم که از کشور بخواهند بروند. این نشان میده که اون مدیریته مشکل داره. اگر مدیریت انقلابی جهادی بود که اینجور نمی‌شد. امروز نزدیک حالا می‌گویند چهار هزار تا فرزندان بعضی از مسئولان تو آمریکا و اروپا و کانادا دارند زندگی می‌کنن.

(تلویزیون شبکه یک رژیم ۳خرداد)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/78cf8d46-2668-4371-891d-cebfeb147171"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات