728 x 90

اعتراف مسعود مردانی: روی واکسن کرونای تولید داخل زیاد حساب باز نکنید

واکسن کرونا - عکس از آرشیو
واکسن کرونا - عکس از آرشیو

مسعود مردانی، عضو کمیته علمی ستاد حکومتی مقابله با کرونا روز ۲۰شهریور اعتراف کرد: «روی واکسن کرونای تولید داخل زیاد حساب باز نکنید».

وی که با روزنامه حکومتی همشهری مصاحبه می‌کرد گفت: «بیش از ۲۰سال است که در ایران از واکسن آنفلوآنزا استفاده می‌کنیم. یک شرکت داخلی هست که هر سال می‌گوید من مراحل تجربی واکسن آنفلوآنزا را طی کرده‌ام و عن‌قریب آن را در اختیار مردم می‌گذارم. اگر شما این واکسن را دیده‌اید، من هم دیده‌ام! بنده به شما قول و اطمینان می‌دهم که این شرکت نخواهد توانست. . بنابراین روی واکسن کرونای تولید داخل زیاد حساب باز نکنید».