728 x 90

اعتراف آخوند زائری به نفرت مردم: بدترین اتفاق ممکن این است، عمامه‌ام را باز کنند دور گردنم تو جوی خیابان بکشند

آخوند زائری
آخوند زائری

آخوند زائری روز پنجشنبه ۸ آبان در گفتگویی با تلویزیون شبکه چهار رژیم به نفرت مردم از آخوندها اعتراف کرد.

مجری: از شما انتقاد شده کدام هایشان بیشتر شما را آزار داده؟

آخوند زائری: ... به‌طور طبیعی . . از بد و بیراه شنیدن، از انتقاد شنیدن، از فحش شنیدن، از نقد شنیدن، خیلی خوشم نمی‌آید... ولی به‌هرحال در فضای این نقد و اعتراض و انتقاد ۲ تا اتفاق می‌افتد یکی این‌که باد من تنظیم می‌شود. . تا می‌آید یک ذره هوا برم دارد و خلاصه به‌قول قدیمی‌ها یابو برم دارد و خیال کنم خبری هست و این منم طاووس علیّن شده یک فحشی یک نقدی یک بد و بیراهی باد من را می‌خواباند و این خودش رشد دهنده است… .

مجری: ... خیلی ناگهان از شما می‌پرسم و رعدآسا ۲۰سال بعد را چطور می‌بینید؟

آخوند زائری: . . اجازه بدهید این سؤال را جواب ندهم چون هر چی بخواهم بگویم اتهامم سنگین‌تر می‌شود... . .

زمانیکه خواستم عمامه بگذارم سرم نشستم با خودم فکر کردم که چه اتفاقی قرار است بیفتد ... گفتم بگذار فکر کنم بدترین اتفاق ممکن چیه؟ دیگر تهش فکر کردم بدترین اتفاق ممکن این است که یک روز تو این خیابانهای تهران من را بگیرند عمامه‌ام را باز کنند دور گردنم تو جوی خیابان بکشند تف بیندازند تو صورتم بدتر از این نمی‌شود . .