728 x 90

اعتراف آخوند روحانی به شکست دولتش و شرایط جنگی

آخوند روحانی
آخوند روحانی

رئیس‌جمهور ورشکسته ارتجاع در توجیه شکست دولتش، گفت رژیم آخوندی در شرایط جنگی قرار دارد:

وی گفت: «بعضیها به دولت دوازدهم خطاب می‌کنند می‌گویند که خب اون قول‌هایی را که اول دولت دادید، چرا عین اون قولها را نمی‌توانید عمل کنید؛ خب ما در شرایط صلح آن قول‌ها را داده بودیم بعد وارد یک جنگ شدیم و جنگ را هم ما انتخاب نکردیم ما هم شروع نکردیم ،حتی بهانه را هم ما به آنها ندادیم اونها آغاز کردند».

آخوند روحانی افزود: «یک وقتی است ما شرایط ما شرایط عادی است شرایط معمولی است، یک وقت در شرایط فشار هستیم در شرایط مشکلات هستیم سرمایه را می‌خواهیم جذب بکنیم با مشکل مواجه هستیم، جنسی را می‌خواهیم صادر کنیم با مشکلاتی مواجه هستیم، پولش را می‌خواهیم برگردانیم با مشکلاتی مواجه هستیم، پس شرایط ما شرایط کار در شرایط بسیار سخت و مشکل هست...».