728 x 90

اظهارات یک پزشک مردمی درباره جنایت پاسداران و سرکوب وحشیانه قیام‌کنندگان اصفهان

مجروحین قیام اصفهان
مجروحین قیام اصفهان

اظهارات یک پزشک مردمی درباره جنایت پاسداران و سرکوب وحشیانه قیام‌کنندگان اصفهان:

«الآن ساعت چهارونیم بامداد ششم آذر ۱۴۰۰ است و یک روز خونین در اصفهان عزیز داشتیم ما. من به‌عنوان پزشک از دیروز تا الآن پلک نزدم، بهمراه پرستاران عزیز و فداکار. داریم کار می‌کنیم خدمت می‌کنیم بیماران را می‌بینیم، بیماران مخصوصاً کرونایی. بعد تو ای بی‌شرف اسلحه‌ات را به‌سمت مردم می‌گیری و شلیک می‌کنی. اونم مظلومترین مردمان کشورت. مردمانی که از ظلم به تنگ اومدن. از فقر و تنگدستی زندگی‌هاشون از هم پاشیده، هیچ امیدی به آینده برای خودشون و فرزندانشان ندارند. بی‌شرف اون اسلحه‌ای که به سمت مردم شلیک می‌کنی، این ساچمه‌ها سال۹۸ دهها و شاید صدها چشم را تخلیه کرد، بعد اون را به سمت کشاورز مفلوک و بدبخت کشورت می‌گیری و شلیک می‌کنی. من چقدر خوشبختم که جای تو نیستم و تو چقدر بدبختی که از این راه نون می‌خوری. روزی که باید به این جنایاتتان پاسخ بدین دور نیست. منتظر باشید»

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/1a6db5dd-8de1-4a7f-880c-1deb2b2116fa"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات