728 x 90

اخبار اعتراضی,

تجمع اعتراضی مالباختگان فرش و گلیم کرمانشاه

-

تجمع مالبختگان فرش و گلیم کرمانشاه
تجمع مالبختگان فرش و گلیم کرمانشاه
بنا‌ به گزارشهای دریافتی از کرمانشاه، صبح روز سه‌شنبه ۹ آذر ۹۵ جمعی از مالباختگان مکتب فرش و گلیم کرمانشاه مقابل استانداری رژیم تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع‌کنندگان خواستار بازپس‌گیری سپرده‌های خود توسط کارگزاران دزد و غارتگر رژیم شدند.
لازم به توضیح است این مالباختگان در آبان ماه سه روز متوالی تجمع اعتراضی برگزار کردند، ولی تاکنون به خواسته خود نرسیدند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/731a87b5-96c0-441f-a69f-a296414b2c7e"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات