728 x 90

اطلاعیه کلکتیو سندیکایی فرانسه در حمایت از اعتصابات اخیر کارگران در ایران

حمایت سندیکاهای فرانسوی از تظاهرات  کارگری
حمایت سندیکاهای فرانسوی از تظاهرات کارگری

سندیکاهای فرانسه در حمایت از اعتصابات اخیر کارگران در ایران پنجشنبه ۱۶مرداداطلاعیه‌ای صادر کردند.

اعتصاب عمومی، پالایشگاهها و میدانهای نفتی جنوب ایران را فراگرفته است. از سحرگاه اول اوت (شنبه ۱۱مرداد)، شمار زیادی از کارگران پالایشگاههای نفت سنگین در قشم، پارسیان لامرد، پالایشگاه آبادان و پالایشگاه فازهای ۲۲ و ۲۴ کنگان – پارس جنوبی دست به اعتصاب زده‌اند.
کارگران و کارکنان میدان نفتی آزادگان شمالی از روز ۲۹ژوئیه جهت اعتراض به دستمزدهای ناچیز و تهدید به اخراج از کار، اعتصاب کرده‌اند.
کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه که در گرمای نزدیک به ۵۰درجه کار می‌کنند، از ۱۳ژوئن اعتصاب کرده‌اند. چند ماه است که حقوق و دستمزد آنان پرداخت نشده است.
این اعتصابها در شرایط دشواری صورت می‌گیرد، زیرا رژیم ایران آزادیها و حقوق سندیکایی منطبق با مقاوله نامه‌های بین‌المللی کار را که خود نیز امضاء کرده است، زیر پا می گذارد.
حکومت مطالبات حقوقی مزدبگیران را انکار کرده و تلاش می‌کند اعتصاب‌کنندگان را با تهدید و سرکوب خفه کند. اما، فعالان از جمله با ایجاد صندوق ملی همبستگی مالی، برای کمک به اعتصاب کنندگان، بهسازماندهی کارگران پرداخته‌اند. در اوضاع حاد کنونی، فعالان کارگری ایران به اتحاد و همبستگی همه اقشار مردمی دعوت می‌کنند تا صدای مطالباتِ به حق آنها به گوش برسد.

سازمانهای سندیکایی فرانسه:
کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیک کار CFDT
کنفدراسیون عمومی کار CGT
فدراسیون سندیکایی متحد FSU
اتحاد سندیکایی متحد Solidaires
اتحادیه سندیکایی مستقل UNSA
از کارگران اعتصابی در ایران پشتیبانی می‌کنند.


ششم اوت ۲۰۲۰(۱۶مرداد۹۹) - پاریس