728 x 90

استیون منوچین: رژیم ایران از سودهای ناشی از تولید فلزات برای تامین مالی رفتار بی‌ثبات کننده در جهان استفاده می‌کند

استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا
استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا

به‌دنبال تحریم ۸شرکت فولاد رژیم آخوندی توسط خزانه‌داری آمریکا، استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت، «رژیم ایران هم‌چنان از سودهای ناشی از تولید فلزات و نمایندگیهای فروش خارجی، برای تأمین مالی رفتار بی‌ثبات کننده در سراسر جهان استفاده می‌کند. آمریکا کماکان متعهد به منزوی کردن بخشهای کلیدی اقتصاد ایران است تا زمانی که عواید ناشی از چنین بخشهایی مجدد در جهت رفاه مردم ایران بکار گرفته شود». . (سایت خزانه‌داری آمریکا-پنجشنبه ۵تیر)