728 x 90

استیضاح بیژن زنگنه در دستور کار مجلس ارتجاع قرار گرفت

بیژن زنگنه وزیر نفت کابینه آخوند روحانی
بیژن زنگنه وزیر نفت کابینه آخوند روحانی

وزیر نفت کابینه آخوند روحانی در معرض استیضاح مجلس آخوندی قرار گرفت و گفته می‌شود که استیضاح کنندگان وی قصد شکایت از او را نیز دارند.

ابطحی نماینده رژیم از خمینی شهر گفت: در شکوائیه نمایندگان، خواستار این شدیم که قوه قضاییه به اقدامات وزیر نفت که موجب وارد آمدن ضرر و زیان به بیت‌المال شده، رسیدگی کند.

وی در ادامه افزود: بیژن زنگنه ضرر چند صد میلیاردی به بیت‌المال با حذف کارت سوخت و احیای مجدد آن وارد آورده است.

ابوترابی یکی دیگر از نمایندگان رژیم در مجلس ارتجاع گفت: دلیل تمرکز نمایندگان بر روی زنگنه حیف و میل بیت‌المال در این وزارتخانه و تاثیرات منفی حذف کارت سوخت و ضررهای این اقدام زنگنه بر زندگی مردم است.

گفتنی است که در مجلس آخوندی تاکنون ۷۱امضاء رأی استیضاح بیژن زنگنه وزیر نفت کابینه آخوند روحانی جمع‌آوری شده است.