728 x 90

اتحادیه اروپا اقدامات بیشتری را علیه رژیم ایران در ارتباط با پهپادهای بدون سرنشین و تسلیحات موشکی بکار خواهد بست

اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا

بیانیه اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا اقدامات بیشتری را علیه رژیم ایران

در ارتباط با پهپادهای بدون سرنشین و تسلیحات موشکی بکار خواهد بست

 

چارلز میشل رئیس شورای اروپا

ما تصمیم گرفته‌ایم تحریم‌هایی را علیه رژیم ایران اعمال کنیم

تا یک پیام واضح و روشن به این رژیم ارسال کنیم

اتحادیه اروپا روز چهارشنبه جمعبندی اجلاس خود پیرامون بحران در خاورمیانه را با صدور بیانیه‌یی منتشر کرد. در این بیانیه از جمله آمده است: اتحادیه اروپا قاطعانه و صریح، حمله رژیم ایران به اسراییل را محکوم می‌کند و بر تعهد خود به امنیت اسراییل و ثبات منطقه تأکید می‌کند. شورای اروپا خواهان توقف حملات رژیم ایران و نیروهای نیابتی آن می‌باشد و از همه طرفها می‌خواهد با حداکثر خویشتنداری از هر اقدامی که ممکن است باعث افزایش تنشها در منطقه شود خودداری کنند. اتحادیه اروپا هم‌چنین اقدامات بیشتری را علیه رژیم ایران، به‌ویژه در ارتباط با پهپادهای بدون سرنشین و تسلیحات موشکی بکار خواهد بست.

چارلز میشل، رئیس شورای اروپا پس از پایان اجلاس اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفت: «... ما تصمیم گرفته‌ایم تحریم‌هایی را علیه رژیم ایران اعمال کنیم تا یک پیام واضح و روشن به این رژیم ارسال کنیم».

وی افزود: «ما بحثهای خوبی داشتیم و احساس می‌کنیم انجام هر کاری برای منزوی کردن رژیم ایران، و تعامل با کشورهای منطقه برای حمایت از روند صلح مهم است».

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/7f8fc25b-d6b0-4295-8790-3c7c0a8add2e"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات