728 x 90

آغاز اعدامهای جنایتکارانه در سال جدید با اعدام ۳زندانی در ارومیه

شورای ملی مقاومت ایران
شورای ملی مقاومت ایران

شورای ملی مقاومت ایران -سربرگ

آغاز اعدامهای جنایتکارانه در سال جدید با اعدام ۳زندانی در ارومیه

فراخوان بین‌المللی به اقدام فوری برای نجات جان زندانیان زیر اعدام

دژخیمان رژیم آخوندی صبح روز یکشنبه ۱۵فروردین سه زندانی به‌نامهای احد حبیب‌وند، صادق محی و محمد کریم محمودی را در زندان ارومیه حلق‌آویز کردند. آنها روز گذشته بهمراه ۴زندانی دیگر به سلولهای انفرادی این زندان منتقل شده بودند. شمار زیادی از خانواده‌های زندانیان روز شنبه، در پی کسب اطلاع از احتمال اجرای حکم اعدام بستگان خود، در مقابل زندان ارومیه دست به اعتراض زدند.

رژیم ضدبشری آخوندی نگران از بالا گرفتن خیزشهای اجتماعی و به‌منظور ایجاد جو رعب و وحشت به اعدام و شکنجه و دستگیریهای کور و خودسرانه ادامه می‌دهد. در اسفندماه ۲زن زندانی به اسامی نفیسه پاک مهر و معصومه کریمی در روزهای ۲۴ و ۲۳اسفند در زندانهای تایباد و رشت اعدام شدند.

مقاومت ایران بار دیگر توجه دبیرکل، کمیسر عالی و شورای حقوق‌بشر ملل متحد و سایر مدافعان حقوق‌بشر، هم‌چنین اتحادیه اروپا را به اقدام فوری برای نجات جان زندانیان زیر اعدام، به‌ویژه زندانیان سیاسی فراخوانده و خواهان بازدید یک هیأت حقیقت‌یاب بین‌المللی از زندانهای ایران و دیدار با زندانیان می‌باشد. پرونده نقض وخیم و سیستماتیک حقوق‌بشر در ایران باید به شورای امنیت ملل متحد ارجاع و سردمداران رژیم آخوندی به‌خاطر چهار دهه جنایت علیه بشریت در برابر عدالت قرار گیرند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۵فروردین۱۴۰۰ (۴ آوریل۲۰۲۱)