728 x 90

آخوند طباطبایی‌نژاد:... اینها قصدشان یک ضربه زدن نیست قصدشان ریشه‌کن کردن است

آخوند طباطبایی‌نژاد
آخوند طباطبایی‌نژاد

آخوند طباطبایی‌نژاد روز ۶دی در نمایش جمعه اصفهان ترس و وحشت خود را از قیام مردم ایران با بیان اینکه "اینها قصدشان یک ضربه زدن نیست، قصدشان ریشه‌کن کردن است" به نمایش گذاشت و گفت:

«دشمن تمام این اغتشاشات، جنایاتی که می‌کند و دنبال همان جنایاتی است که در سال ۸۸ انجام دادند.... امروز روز کمی نیست نباید فراموشش کنیم بگیم حالا چند سال گذشته.

اگر این‌طور نبود دشمن یک وقتی ما را و کشورمان را و انقلاب‌مان را له کرده بود ...نمیگم هیچ غلطی یک وقتی گفتم هیچ غلطی نکردند.

آره اینها ولی اون غلطی که اینها می‌خواهند بکنند اینها نیست. اینجور نیست که حالا غلط شان این باشد که می‌خواهند یک بانکی را آتش بگیرد نه اونها اصل کاری که می‌خواهند این است که انقلاب ما را از بین ببرند از این جهت می‌گوییم.

اینها قصدشان یک ضربه زدن نیست قصدشان ریشه‌کن کردن است. همان‌طوری که بارها گفتند و همان‌طوری که قرآن می‌فرماید. می‌فرماید یک چیزهایی را به زبان می‌گویند ولی اونچه که در قلب شان کینه‌ای که از شما دارند خیلی بیشتر از اینهاست [آیه] قرآن میگه اونی که در سینه هایشان پنهان کردند خیلی بالاتر از این ... ظاهری‌شان است».

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات