728 x 90

آخوند رئیسی بار دیگر دستور تشدید سرکوب را داد

آخوند جلاد ابراهیم رئیسی
آخوند جلاد ابراهیم رئیسی

آخوند جلاد ابراهیم رئیسی سردژخیم قضاییه خامنه‌ای روز ۲۹مرداد در دیدار با شماری از مقام‌های دادسرای عمومی و ضد انقلاب تهران با اشاره به آنچه «جرایم مشهود در خیابانهای پایتخت» می‌نامید، بر ضرورت برخورد قاطعانه و عبرت آموز با مجرمان تأکید کرد.

وی در گرداب بحرانهای گریبانگیر رژیم به سرکوب و شدت عمل تهدید کرد و گفت: «باید برخورد عبرت آموز باشد به هیچ عنوان نباید به چنین چیزی اجازه بدهید» رئیسی جلاد در حالی که امنیت رژیم را «امنیت مردم» می‌نامید، افزود: «امنیت مردم مسأله مهمی است ما امنیت جامعه را نمی‌توانیم به هیچوجه مورد اجازه بدیم افرادی مورد آسیب قرار بدهند».