728 x 90

به آتش کشیدن مظاهر فریب رژیم آخوندی در شهرهای نیشابور، شاهین‌شهر، تهران و اصفهان

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

نیشابور- کانون شورشی ۸۷۶

آتش زدن درب حوزه جهل و جنایت موسوم به علمیه فضل بن شاذان

شاهین شهر –کانون شورشی ۲۵۰

آتش زدن تابلو کانون بسیج مداحان ناحیه مقاومت بسیج شاهین شهر و میمه

تهران -کانون شورشی ۱۴۰

آتش زدن بنر رژیم با عکس پاسدار قاسم سلیمانی

اصفهان -کانون شورشی ۳۰۵

آتش زدن بنر رژیم با عکس پاسدار دژخیم قاسم سلیمانی

اهواز

درود بر شهید قیام‌آفرین و شورشگر مصطفی صالحی - مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

اراک

درود بر شهید قیام‌آفرین و شورشگر مصطفی صالحی - شهید شورشگر مصطفی صالحی کانون‌های شورشی انتقام خون تو را می‌گیرند

تهران

مریم رجوی: قتل‌عام۶۷ را نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم - مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

دزفول

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

تهران

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی زنده باد آزادی- مرگ بر خامنه‌ای مرگ ظالمان سخت و بی‌امان - مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی