728 x 90

دخالت رژيم درعراق,

صادرات خودرو به عراق توسط رژیم آخوندی

-

واردات خودرو
واردات خودرو
رژیم آخوندی خودروهای سواری را ۴۵درصد ارزانتر به عراق می‌فرستد، ممکن است چنین برداشت شود چون بازار داخلی به‌دلیل وضعیت بحرانی اقتصادی کساد است رژیم این کار را می‌کند، درست است، اما این همه داستان نیست، مقاصد دیگری هم پشت پرده است.

رژیم آخوندی در ۲ماهه اول امسال، ۱۵۲۸دستگاه خودرو به ارزش ۷ میلیون و ۳۴۹هزار دلار به عراق صادر کرده است. متوسط قیمت هر خودروی سواری صادراتی به عراق، حدود ۴میلیون و ۸۰۰تومان است. روزنامه حکومتی اعتماد نوشته است «مشخص نیست قیمت تمام‌شده کدام خودروی ساخت داخل ۴میلیون و ۸۰۰تومان بوده است که آن را به کشور همسایه صادر کردیم. ارزان‌ترین خودروی ساخت داخل، امروز چیزی نزدیک به ۶میلیون و ۵۰۰هزار تومان به دست مصر‌ف‌کننده داخلی خودمان می‌رسد. طبیعی است که منطق اقتصادی می‌گوید صادرات باید صرفه اقتصادی هم داشته باشد!».

جالب است که اگر در ایران و برای مصرف‌کننده داخلی کمتر کاهش قیمتی به چشم می‌خورد، اما درباره مصرف‌کننده عراقی، متوسط قیمت هر دستگاه خودرو ایرانی، در 2ماهه اول امسال، بیش از 45رصد کاهش داشته و تقریباً نصف شده است. متاسفأنه در آمارهای ماهانه خرداد و تیر (آخرین آمار منتشر شده توسط گمرک) دیگر خبری از آمار خودروهای صادراتی ایران به چشم نمی‌خورد!

روشن است که رژیم آخوندی این خودروها را در اختیار مزدورانش در دولت مالکی قرار می‌دهد و آنها به هرقیمتی که بخواهند به مصرف‌کنندگان عراقی می‌فروشند. البته این خودروهای وارداتی و کثرت آن در بازارهای عراق، خود وسیله‌یی برای نیروی تروریستی قدس است برای ترددات و انجام عملیاتی تروریستی.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات