728 x 90

دخالت رژيم در سوريه ,اشرف - حمايت بين المللي,

دکتر ولید طبطبایی نماینده پارلمان کویت: ایران به نیابت از بشار با مردم سوریه می‌جنگد

-

مراسم افطاری پاریس22 مرداد1390
مراسم افطاری پاریس22 مرداد1390
خبرگزاری لنا- کویت پاریس، پایتخت فرانسه روز گذشته شاهد کنفرانس اپوزیسیون ایران به‌منظور حمایت از ساکنان قرارگاه ایرانیها(اشرف) در عراق بود در این کنفرانس شخصیتهای عربی و اسلامی شرکت داشتند، در این میان دکتر ولید الطبطبایی طی سخنانی در این کنفرانس تأکید کرد که در داستان قرارگاه اشرف، پیشتازان مردم ایران با قتل و محاصره توسط رژیم مالکی در عراق مقابله می‌کنند مالکی کسی است که به نیابت از رژیم ایران که چهره تنفرانگیزی دارد، عمل می‌کند.

طبطبا‌یی گفت که ما مدتهاست چهره کریه رژیم ایران را شناخته‌ایم، ولی امروز با مشارکتش در کشتار مردم سوریه برای همگان شناخته شده است، ایران به رژیم بشار از طریق سلاح و پول و حتی نیروی انسانی کمک می‌رساند، گویی که او با مردم سوریه به نیابت از رژیم سوریه می‌جنگند.
طبطبا‌یی برای تسکین دردهای ساکنان اشرف و هم‌چنین مردم سوریه و گرسنگان سومالی دعاکرد و اشاره کرد که مردم در نتیجه بهار عربی حالت تولدی را از سر می‌گذرانند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/3b00564b-b191-425f-885c-1bf66f8cc241"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات