728 x 90

سخنرانی سناتور رابرت توریسلی در تظاهرات ورشو

سناتور رابرت توریسلی
سناتور رابرت توریسلی

سخنرانی سناتور رابرت توریسلی در تظاهرات ورشو:

در سراسر جهان، جای بهتری برای دیدار و صحبت در مورد آزادی از ورشو نیست. مردم ورشو به مدت هفتاد سال با سرکوبگران مذاکره نکردند. با امید واهی و سازش پیش نرفتند. هرگز از این فکر که لهستان آزاد خواهش شد کوتاه نیامدند. امروز آمده‌ایم که همین را برای مردم ایران بخواهیم.
به کشورهایی که برای بحث پیرامون آینده خاورمیانه و ایران گرد آمده‌اند و کشورهایی که اینجا نیستند حرف داریم.
می‌فهمم که برخی کشورها فکر می‌کنند ناچارند با رژیم مذاکره کنند.
ما برای مذاکره با تهران تلاش کردیم. آنها با تروریسم و سرکوب و مرگ جواب دادند. هزاران شهید شاهدی بر این واقعیت هستند که جایی برای مذاکره با رژیم نیست. باید همین الآن به کار رژیم خاتمه داده شود.
به کشورهایی که می‌گویند باید با رژیم کنار آمد چون گزینه دیگری نیست. می‌گوییم که ما همان گزینه هستیم.
هزاران هزار نفری که جان خود را کف دست گرفته و در خیابانهای تهران و سایر شهرها مبارزه می‌کنند هزاران ایرانی که در سراسر جهان در فعالیتها شرکت می‌کنند و خانم مریم رجوی همان گزینه هستند.
من می‌فهمم کشورهایی که امروز به اینجا نیامده‌اند و دنبال تفاهم با رژیم هستن به‌خاطر هستهای. می‌فهمم. ولی کنار گذاشتن هسته‌یی مردم ایران را آزاد و گرسنگان را سیر نخواهد کرد.
مردم ایران خیلی بیش از صرف کنار گذاشتن سلاح هسته‌یی شایسته هستند.
کشوری که مردم خود را می‌کشد و مخالفانش را می‌کشد نمی‌تواند مورد اعتماد قرار گیرد که بر سر همان تفاهم اتمی هم باقی بماند. رژیمی که جنایتکار است قابل اعتماد در هیچ زمینه‌ای نیست.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/73ba163e-5764-41c5-82b5-4e129895fb54"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات