728 x 90

افزايش فشار بر زندانيان,

چند تن از زندانیان سیاسی زندان اوین در وضعیت وخیمی به‌سر می‌برند

-

زندان اوین
زندان اوین
بر اساس گزارش رسیده وضعیت چند تن از زندانیان سیاسی زندان اوین وخیم می‌باشد و دژخیمان رژیم آخوندی از درمان آنان جلوگیری می‌کند.

بر اساس همین گزارش؛ زندانی سیاسی جعفر اقدامی دچار دردهای شدید عضلانی است و قادر به استراحت نیست. او با کمک عصا و همبندیانش قادر به انجام کارهای شخصی خود می‌باشد.
هم‌چنین زندانی سیاسی الله‌وردی روحی در وضعیت وخیمی جسمی است و زندانی سیاسی ماشالله حائری که از ناراحتی قلبی و تنفسی رنج می‌برد و ماهها است که در چنین شرایطی قرار دارد اما از درمان آنها خوداری می‌کنند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/2806dbf9-0a6e-4bff-94b6-cf6acf3e0206"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات