728 x 90

شهيدان قيام,

دانش‌آموزان و معلمان مدارس سنندج خاطره معلم آزاده فرزاد کمانگر را گرامی داشتند

-

فرزاد کمانگر
فرزاد کمانگر
گزارشهای دریافتی حاکی است، دانش‌آموزان و معلمان مدارس سنندج، روز گذشته یاد و خاطره معلم آزاده فرزاد کمانگر را که سال گذشته در نوزده اردیبهشت توسط دژخیمان رژیم آخوندی اعدام شد، گرامی داشتند. بسیاری از دانش‌آموزان با شمع به مدارس آمده بودند. بسیاری از معلمان نیز زمانی از درس خود را به معرفی بیشتر فرزاد کمانگر اختصاص دادند. هم‌چنین در چند مدرسه نامه‌هایی از فرزاد کمانگر در کلاس‌ها قرائت شد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/71f1fe16-dee5-4cab-871c-a6916c4a6891"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات