728 x 90

سونامي 2011,

تظاهرات شهروندان توکیو برای توقف استفاده از انرژی هسته‌یی در این کشور

-

تظاهرات در توکیو بر علیه استفا ده از نیروگاه اتمی - آرشیو
تظاهرات در توکیو بر علیه استفا ده از نیروگاه اتمی - آرشیو
یورونیوز: صدهاتن از شهروندان توکیو با برپایی تظاهراتی خواستار توقف استفاده از انرژی هسته‌یی در این کشور شدند. اعتراض به استفاده از انرژی هسته‌یی در پی بروز آسیب به نیروگاه فوکوشیما پس از وقوع زلزله یازدهم مارس افزایش یافته است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/2ec39dfd-9278-4bcb-b7d2-1bea57da72d6"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات