728 x 90

كارزار پيروزي به دنبال پيام خانم مريم رجوي,

تظاهرات هموطنان آزاده در حمایت از اشرف و قیام مردم ایران - تورنتو کانادا

-

تظاهرات در حمایت از اشرف و قیام مردم ایران - تورنتو کانادا
تظاهرات در حمایت از اشرف و قیام مردم ایران - تورنتو کانادا
روز یکشنبه، ایرانیان آزاده و هواداران مجاهدین و مقاومت ایران طی تظاهراتی در شهر تورنتو کانادا حمایت خود را از مردم بپاخاسته میهن اسیر برای سرنگونی رژیم ضدبشری ولایت فقیه و فرزندان قهرمان ایران زمین در شهر اشرف اعلام کردند.
تظاهرکنندگان یاد مجاهد صدیق رضا شیرمحمدی را گرامی داشتند و نسبت به ادامه محاصره اشرف و شکنجه روانی ساکنان اشرف با ۲۴۰ بلندگو اعتراض کردند.
تظاهرکنندگان از اخبار ورود نیروهای نظامی مسلح عراقی با زرهپوش به اشرف و قصد اشغال بخشهایی از اشرف شدیداً منقلب شده و ضمن محکوم کردن این عمل جنایتکارانه خواستار دخالت فوری سازمان ملل برای تامین حفاظت اشرف شدند.