728 x 90

افزايش فشار بر زندانيان,

انتقال مجروحین یورش وحشیانه گارد ویژه گوهردشت به سلولهای انفرادی

-

زندان گوهردشت
زندان گوهردشت
براساس گزارش رسیده از زندان گوهردشت کرج، مأموران وحشی گارد ویژه به بند یک سالن دو یورش وحشیانه بردند و زندانیان بی‌دفاع را مورد ضرب‌وجرح شدید قرار دادند.

در پی ضرب‌وجرح زندانیان یازده تن از زندانیان به نامهای مهدی فتحی، محمد جعفری، علی داداشی، حسین احمد لو، اسمائیل ارفعی، قاسم حشندار، جواد نجفی، حمید دوست حسینی، محمود قنبری، رحمان عاجز، احسان اژدهاک که به‌شدت مضروب شده بودند و دچار شکستگی نیز شده‌اند، بدون هرگونه رسیدگی پزشکی به سلولهای انفرادی بند (معروف به سوئیت) منتقل شده‌اند.