728 x 90

افزايش فشار بر زندانيان,قتل عام,

۲۵ زندانی زندان قزلحصار موفق به فرار شده‌اند

-

زندانی
زندانی
براساس گزارشهای تکمیلی درباره جنایت وحشیانه دژخیمان رژیم آخوندی در زندان قزلحصار، حدود۲۵نفر از زندانیان موفق به فرار شده‌اند. این گزارشها حاکی است فضای امنیتی شدیدی در شهر کرج حاکم است. فردیس، سر آسیاب و خیابان گوهردشت مملو از مأموران گارد ویژه می‌باشد. مأموران گارد در دو طرف خیابان به فاصله ۱۰متر از هم مستقر شدند. اکثر زندانیانی که موفق به فرار از زندان شده‌اند حکم اعدام داشته‌اند. زندانیان یک بند را هم به آتش کشیده‌اند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/ed2d5e12-591d-46e0-956e-04b4877394fd"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات