728 x 90

-

احمد ملکی : موسوی و کروبی از اصلاحات ناامید شده و خواهان تغییر رژیم هستند

-

میرحسین موسوی و مهدی کروبی
میرحسین موسوی و مهدی کروبی
احمد ملکی خواهرزاده کروبی و دیپلمات مستعفی در مصاحبه با تلویزیون صدای آمریکا، تصریح کرد که آقای کروبی تا قبل از انتخابات معتقد به اصلاحات بودند، اما رژیم با رفتار خود نشان داد اصلاح‌پذیر نیست.
وی گفت: آیت‌الله منتظری به علت یک انتقاد به نظام ۲۰سال در منزل زندانی بودند. این سیستم نشان داده که انتقادپذیر نیست.
ملکی که از پاریس با تلویزیون صدای آمریکا گفتگو می‌کرد، گفت: با توجه به شرایط پیش آمده اکثر روحانیان، مراجع و بالاخص آقایان موسوی و کروبی از اصلاحات ناامید شده‌اند. شیوه‌این حکومت فرعونی است و با تهدید و ارعاب و به‌وسیله سرنیزه حکومت می‌کنند.
وی افزود: زمان شاه اگر کسی زندان می‌رفت، فرزندش می‌توانست در اداره دولتی استخدام شود، اما الآن خنجر به گلوی فرزند زندانی می‌گذارند و حکومت می‌خواهد همه فک و فامیل زندانی را از هستی ساقط کند.
هم‌چنین وی تصریح می‌کند: آقای کروبی معتقدند که مردم باید نوع حکومت را تعیین کنند و ایشان دنبال خواست ملت خواهند بود.
در ادامه این مصاحبه اکبر عطری انتقاداتی را در مورد صحبتهای اخیر مهاجرانی مطرح می‌کند.