728 x 90

قيام تا پيروزي - فراخوان خروش بهمن 89,

فوری - در شیراز جوانان با پرتاب نارنجک دستی از مأموران نیروی انتظامی پذیرایی کردند

-

درگیری بین جوانان و نیروی انتظامی - آرشیو
درگیری بین جوانان و نیروی انتظامی - آرشیو
گزارش از شیراز:
تظاهرات در چهارراه ملاصدرا ادامه دارد. لحظه‌به‌لحظه به تعداد تظاهر‌کنندگان افزوده می‌شود. جوانان شعار مرگ بر دیکتاتور سر می‌دهند.
جوانان با پرتاب نارنجک دستی از مأموران نیروی انتظامی پذیرایی کردند.
جوانان شیراز از میدان نمازی به سمت چهارراه ملاصدرا تظاهرات کرده و با مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی درگیر شدند.