728 x 90

شهيدان قيام,

دانشجویان صنعتی خواجه نصیر تهران اعدام قهرمان خلق علی صارمی را محکوم کردند

-

دانشگاه خواجه نصیر
دانشگاه خواجه نصیر
جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیر تهران در یک بیانیه ضمن محکوم کردن اعدام قهرمان خلق علی صارمی نوشتند: دیکتاتور خودکامه در شرایطی دست به چنین جنایت هولناکی زده که به‌دلیل حذف یارانه‌ها و افزایش سرسام آور پایه‌ای‌ترین نیازهای کلیه اقشار جامعه با نارضایتی گسترده‌ی اجتماعی روبه‌رو شده است. به خیال خام خویش گمان می‌کند، با اعدام فرزندان آگاه و مبارز مردم ایران می‌تواند از بروز اعتراضات اجتماعی جلوگیری کند.
هر چند در این حکومت جان انسانها نیز ملعبه دیکتاتوران دینی قرار گرفته و جنایتهای رژیم ایران علیه مردم، هر روز شکل فزاینده‌ای به خود خواهد گرفت و این در حالیست که تعداد زندانیان دیگری در لیست اعدام قرار دارند، اما تاریخ نشان داده است که چنین عملکردهایی نه تنها مانع حرکتهای اجتماعی نمی‌شود بلکه باعث گسترش فزاینده آنها نیز خواهد شد. که درصورت انسجام و اتحاد طبقات آگاه و آزادی‌خواه به‌خصوص دانشجویان در برابر چنین جنایتهایی، این اتفاقات غیرانسانی قابل اجتناب خواهند شد.