728 x 90

-اتمي رژيم,

سایت جدید موشکی رژیم در شاهرود

-

سایت موشکی رژیم ایران - آرشیو
سایت موشکی رژیم ایران - آرشیو
یک مؤسسه تحقیقاتی با انتشار تصاویر ماهواره‌یی از وجود یک سایت موشکی رژیم در شاهرود خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویتر تصاویر ماهواره‌یی منتشر شده توسط مؤسسه جینز اینتلیجنس رویو نشان می‌دهد که ساخت و ساز فشرده طی سه سال گذشته در این سایت صورت گرفته است. این سایت احتمالاً برای آزمایش موشکهای بالستیک مورد استفاده قرار می‌گیرد.