728 x 90

افزايش فشار بر زندانيان,خانواده زندانيان ,شكنجه در

زندانی سیاسی صالح کهندل تحت شکنجه و بدرفتاری دژخیمان

-

صالح کهندل
صالح کهندل
براساس گزارش رسیده از زندان گوهردشت کرج، زندانی سیاسی صالح کهندل تحت شکنجه و بدرفتاری دژخیمان قرار دارد.

دژخیم علی محمدی معاونت قضایی زندان صبح روز دوشنبه صالح کهن دل را به دفتر خود احضار کرد و او را تهدید نمود که اخبار داخل زندان را به بیرون از زندان منتقل نکند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/8870cafb-42cc-457a-95bc-d7c1ab477b57"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات