728 x 90

-

یک مرکز کنترل ارتباطات و جاسوسی در بهشهر

-

جاسوسی مزدوران رژیم علیه مردم- آرشیو
جاسوسی مزدوران رژیم علیه مردم- آرشیو
به گزارش شاهدان از بهشهر، یک مرکز رادیویی جاسوسی در زمان شاه که علیه شوروی سابق توسط آمریکاییها در بالای تپه‌ای دایر شده بود و بین مردم بهشهر به «سایت» معروف است، هم‌اکنون توسط رژیم تبدیل به مرکزی برای کنترل ارتباطات و جاسوسی علیه مردم شده است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/eb1d2dda-dfa7-4fca-9f8d-64ef077dd271"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات