728 x 90

اعتصاب زندانيان,

وضعیت جسمی کیوان صمیمی رو به وخامت گذاشته است

-

زندان اوین
زندان اوین
خانواده زندانی سیاسی کیوان صمیمی اعلام کردند، وضعیت جسمانی وی که بیست‌و دومین روز اعتصاب غذای خود را در زندان اوین سپری می‌کند، بسیار نگران کننده است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/7d508a55-a28f-4d0b-a976-6c664fe042fe"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات