728 x 90

خانواده اشرفيان در داخل كشور,

تظاهرات حامیان مقاومت در اعتراض به احکام اعدام برای زندانیان سیاسی و خانواده‌های اشرفیان

-

تظاهرات در سیدنی استرالیا در حمایت از فراخوان برای محاکمه مسئولین قتل عام زندانیان سیاسی۲۴مرداد 89
تظاهرات در سیدنی استرالیا در حمایت از فراخوان برای محاکمه مسئولین قتل عام زندانیان سیاسی۲۴مرداد 89
در اعتراض به احکام اعدام صادر شده برای زندانیان سیاسی و خانواده‌های اشرفیان توسط قوه قضاییه جنایتکار آخوندها و در حمایت از قهرمانان شهر اشرف، هموطنان و حامیان مقاومت در شهرهای اشتوتگارت در آلمان، سیدنی در استرالیا، اسلو در نروژ و واشنگتن دست به تظاهرات و فعالیتهای اعتراضی زدند.