728 x 90

-

جوانان آزاده، سطل زباله شهرداری در خیابان قزوین را به آتش کشیدند

-

به آتش کشیدن سطلهای زباله در خیابانهای تهران - آرشیو
به آتش کشیدن سطلهای زباله در خیابانهای تهران - آرشیو
جوانان فعال  و خشمگین تهران در ساعت ۲۱۴۵ یک شنبه شب (۱۷مرداد۸۹ )، در یک حرکت ایذایی در خیابان قزوین، جنب دخانیات ابتدای خیابان خیری، یک منبع زباله را به وسط خیابان کشیده و آن را به آتش کشیدند. پس از این که منبع زباله به‌طور کامل سوخت، مزدوران انتظامی سر رسیدند با کمک مامورین شهرداری اقدام به جمع‌آوری باقیمانده سطلهای نمودند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات