728 x 90

-

خانه‌های کاهی، مقاوم در برابر زلزله

-

پاکستان
پاکستان
دارسی دونوان Donovan Darcey یکی از مهندسین مؤسسه «تراکی» در کالیفرنیا می‌گوید خانه‌هایی که از کاه ساخته می‌شود، در برابر زلزله مقاوم هستند. به همین جهت در روستایی به نام «جبوری» در پاکستان پروژه ساختن خانه‌های کاهی را آغاز کردیم. اولین قدم ایجاد دستگاههای پرس برای فشرده کردن بسته‌های کاه با استفاده از جک معمولی بود تا بتوانیم کاه را بسته‌بندی کنیم. برای ساختن خانه‌های کاهی در پاکستان از کیسه‌های قلوه سنگ برای پی ریزی ساختمان استفاده می‌شود. چهارچوب خانه با چوب ساخته شده و روی پی ریزی کیسه قلوه سنگ قرار داده می‌شود، و روی آن بسته‌های کاه قرار می‌گیرد. اطراف این بسته‌ها تور ماهیگیری کشیده می‌شود تا از وارفتن و فروریختن جلوگیری شود.
نمونه این خانه در دانشگاه نوادا در آمریکا ساخته و آزمایش شد. این خانه به ابعاد ۱۴ در ۱۴ فوت را در برابر زلزله مصنوعی به قدرت ۸ریشتر قرار دادند. خانه‌های کاهی برای مناطق زلزله خیز و فقیر نشین مانند پاکستان راه‌حل مناسبی است. زیرا الزامات اولیه این خانه‌های کاه‌گلی در آن‌جا وجود دارد، و می‌توان به مردم نحوه ساختن خانه را آموزش داد .