728 x 90

صدور تروريزم رژيم در جهان ,

تبلیغات دجالگرانه ایادی آخوندها در دانشگاه علم و صنعت

-

دانشگاه علم وصنعت
دانشگاه علم وصنعت
در چند روز اخیر مزدوران رژیم اقدام به پخش اطلاعیه‌های مضحک و دجالانه در دانشگاه علم و صنعت کرده‌اند. در یکی از این اطلاعیه‌ها آمده است:
«هر که دارد هوس کرب بلا بسم الله!
اعزام کمک و نیرو به مردم غزه توسط مجمع دانشجویان حزب‌الله دانشگاه علم و صنعت ایران
حرکت: ۲ تیر ۱۳۸۹ از مقابل سردر دانشگاه!
شرایط:
برادران: داشتن معافیت سربازی
خواهران: داشتن رضایت نامۀ پدر» این اعلامیه‌ها درحالی به‌صورت گسترده توسط نیروهای مزدور بسیجی در دانشگاه در مکانهای مختلف چسبانده شده است که در این دانشگاه دانشجویان آزاده حق کوچکترین کار اطلاع‌رسانی را ندارند وسریعا به کمیته انضباطی ا رجاع داده می‌شوند. طوری که دانشجویان آزاده مجبورند حرفهای خود را در روی دیوارها مخفیانه و دور از چشم مزدوران و عوامل حکومتی در دانشگاه شعارنویسی کنند.
دانشگاه علم و صنعت پس ا ز رویت اعلامیه‌های دانشجویان حزب‌اللهی آنها مورد تمسخر قرار دادند.
لازم به ذکر است مشابه این فرم را با عنوان ”ثبت‌نام برای اعزام به غزه“ درمسجد دانشگاه امیرکبیر گذاشته‌اند.