728 x 90

اعمال تحريمات عليه رژيم,

هذیان گویی گماشته خامنه‌ای، در قبال تصویب قطعنامه تحریمها

-

پاسدار احمدی نژاد
پاسدار احمدی نژاد
پاسدار احمدی‌نژاد گماشته ولی‌فقیه بار دیگر در واکنش به تصویب قطعنامه تحریمها علیه دیکتاتوری آخوندی به هذیان گویی مضحکی روی آورد و مدعی شد که تصویب قطعنامه پیروزی برزرگی برای نظام بوده است.
پاسدار احمدی‌نژاد که در به اصطلاح گفت و گوی مستقیم در سیمای منحوس رژیم صحبت می‌کرد، مدعی شد شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه تحریم علیه دیکتاتوری آخوندی به خودش تیر خلاص زده است. گماشته ولی‌فقیه نظام گفت:
«این موضوع یک پیروزی بزرگ برای همه ملت‌ها است چرا که شورای امنیت یک ابزار نظام سلطه برای زورگویی به ملت‌ها و ابزار ظالمانه‌ایی در دست مستکبرین است اما دیگر اعتباری ندارد.
یک زمانی وقتی اسم شورای امنیت می‌آمد کسی جرأت حرف زدن نداشت اما الان 5 عضو این شورا مدافع وضع موجود هستند و می‌خواهند انرژی هسته‌ای را انحصاری نگه دارند. بنابر این حرف این 5 عضو هیچ اعتباری ندارد چرا که از منافع خود دفاع می‌کنند.

پاسدار احمدی‌نژاد در بخش دیگری از اظهارات خود، باوقاحت نمایش انتخابات سال گذشته رژیم را رکورد دموکراسی در جهان توصیف کرد و گفت: «. چهل میلیون انسان در آزاد‌ترین انتخابات دوران دموکراسی در این انتخابات حضور داشتند و در برابر گفته‌ها، تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی هیچ مانعی قرار نداشت.

پاسدار احمدی‌نژاد با وارونه‌گویی ابلهانه‌یی گفت رژیم آخوندی طی سال گذشته صدها پله نسبت به قبل در جهان ارتقا پیدا کرده است. ملت ایران با این رأی 40 میلیونی و رأی به آرمان‌های انقلاب این سیطره را هدف گرفت و آن را شکست و در واقع عظمت خود و جهانی شدن خود را فریاد زد و اعلام کرد… . بدخواهان و کسانی که محافظ وضع موجود هستند و از وضع غیرعادلانه و غیرانسانی امروز دفاع می‌کنند صدها گام و پله عقب‌نشینی کرده‌اند و امروز بدون ایران و اراده ملت ایران کسی نمی‌تواند در دنیا کار مهمی انجام دهد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4cfd57d0-82a8-4c29-aa06-e7610c088aa8"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات