728 x 90

-

شکنجه وحشیانه زندانیان زندان گوهردشت

-

زندان گوهردشت
زندان گوهردشت
۳ زندانی بی‌دفاع در بند ۱ زندان گوهردشت به مدت طولانی مورد شکنجه‌های وحشیانه پاسداربندها و گارد زندان قرار گرفتند. شکنجه‌ها به حدی شدید بود که دستهای آنها شکسته شده و بدنشان خونین و کبود می‌باشد. به گزارش فعالین حقوق‌بشر و دمکراسی در ایران (۱۴اردیبهشت۸۹ ) در انتهای سالن ۲ بند ۱ که سلولهای انفرادی معروف به سگدونی در آن قرار دارد  سلولی وجود دارد که حسینیه نامیده می‌شود و تعداد از زندانیان در آن زندانی هستند. پاسداربندها به زندانیان بی‌دفاع با باتون یورش می‌برند و آنها را وحشیانه مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند که منجر به اعتراض شدید زندانیان و درگیری بین آنها و پاسداربندها می‌شود. یکی از پاسداربندها به نام زینلی که از شکنجه گران سلولهای انفرادی است و مورد نفرت زندانیان این بند می‌باشد توسط زندانیان به شدت گوشمالی می‌شود و به بهداری زندان منتقل می‌شود. سایر پاسداربندهای این سالن بسته را ترک و متواری می‌شوند.

حوالی ساعت 23. 30 انبوهی از نیروهای گارد زندان به شکنجه‌گاه زندان گوهردشت که در بند ۱ می‌باشد و به تصرف زندانیان درآمده بود یورش می‌برند که با مقاومت زندانیان مواجه می‌شوند. زندانیان برای دفاع از خود و دفع حملۀ آنها اقدام به سوزاندن پتوهای خود می‌کنند. نیروهای گارد به آنها قول می‌دهند که در صورت باز کردن درب شکنجه‌گاه به خواسته‌های آنها رسیدگی می‌کنند. ولی نیروهای گارد به فرماندهی فردی به نام آقایی برخلاف قولی که داده بود به آنها یورش می‌برد و  سه زندانی بی‌دفاع به نامهای حسن شریفی، بهرام تصویری و محمد محمدی را ابتدا به آنها دست‌بند و پابند و چشم‌بند می‌زند و آنها را وادار می‌کند که از تونلی که دو طرف آن گارد زندان قرار گرفته‌اند حرکت رفت و برگشتی داشته باشند همزمان با آن از دو طرف آماج باتونهای آنها قرار می‌گیرند و هر کدام از آنها بر روی زمین می‌افتد به‌صورت وحشیانه مورد ضرب و جرح قرار می‌گرفت.

شکنجه وحشیانه زندانیان تا ساعت 12. 15 دقیقه ادامه داشت. از صدای زجه‌ها و ناله‌های آنها زندانیان سایر سالنها بیدار شدند و حتی بند کناری صدای فریادهای آنها را می‌شنید. ۳ زندانی فوق به شدت شکنجه شده‌اند و دستان آنها در اثر ضربات باتون  شکسته شده است و بدن آنها خونین و کبود است. سپس با همان حالت به سلولهای انفرادی منتقل شدند.

این چهارمین بار است که این شکنجه‌گاه در اعتراض به شکنجه‌های وحشیانه و شرایط قرون وسطائی به تصرف زندانیان در می‌آید و هر بار زندانیان توانسته‌اند به بعضی از خواسته‌های خود به‌طور موقت برسند ولی بعد از مدتی شرایط به‌حالت اولیه خود بازگشته است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4f083199-e605-4fb9-a40e-ac0a683f52a2"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات