728 x 90

اعتراضات دانشجویی,

دانشجویان کرمانشاه در همبستگی با معلمان، دست به اعتصاب غذا زدند

-

تظاهرات ضدحکومتی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه- ـ آرشیو
تظاهرات ضدحکومتی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه- ـ آرشیو
یکشنبه ۱۲ اردیبهشت، دانشجویان دانشگاههای مختلف در همبستگی با معلمان در روز معلم اعلام اعتصاب کردند.
بر اساس گزارشهای رسیده دولت برای شکستن اعتصاب دانشجویان اقدام به توزیع غذاهای با کیفیت کرده بود تا به این وسیله دانشجویان را به سلف دانشگاهها بکشاند! در دانشگاه کرمانشاه علی رغم روزهای قبل که وضعیت غذای دانشگاه خیلی بد بوده، دقیقا روز ۱۲ اردیبهشت برای ناهار جوجه کباب دادند تا به این واسطه اعتصاب دانشجویان را بشکنند!
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a5748e28-6c9a-45f4-ae57-7aa051e52fc5"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات