728 x 90

اعتراضات كارگري,

هراس از مراسم روز کارگر و افزایش فشار بر کارگران

-

تظاهرات کارگران در روز جهانی کارگر- آرشیو
تظاهرات کارگران در روز جهانی کارگر- آرشیو
اطلاعات رژیم آخوندی در سنندج، روز دوشنبه شانزدهم فرودین، یک فعال کارگری به نام کورش بخشنده را احضار و مورد بازجویی قرار داد.
این اقدامات سرکوبگرانه به منظور ایجاد فضای رعب و وحشت و جلوگیری از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر، توسط فعالین کارگری می‌باشد.
کورش بخشنده در اسفند ماه سال ۸۷ به بهانه شرکت در مراسم ۸ مارس دستگیر و بعدا با قرار وثیقه سی میلیون تومانی از زندان آزاد شد.
رژیم آخوندی هم‌چنین طی یک دادگاه نمایشی در سنندج، 4ماه زندان، یک فعال کارگری به نام برهان سعیدی را مورد تأیید قرار داد. وی قبلا به اتهام تبلیغ علیه نظام به مدت ۳ ماه و ۱۷ روز در بازداشت اداره اطلاعات و زندان مرکزی سنندج زندانی بود.
در اشنویه نیز بیدادگاه رژیم روز پانزدهم فروردین، یک دادگاه نمایشی برای چند تن از فعالان این شهر تشکیل داد.
افرادی که مورد محاکمه قرار گرفتند عبارت بودند از: فتاح سلیمانی، رحمان تنها، حسین پیروتی، عباس هاشم پور، صمد احمد پور، رحمان ابراهیم نژاد و عیسی ابراهیم نژاد
این افراد در تاریخ هشتم اسفند ماه سال 88 توسط مامورین اداره اطلاعات رژیم در اشنویه دستگیر و به اداره اطلاعات آن شهر انتقال داده شده بودند و پس از تحمل 12روز اسارت در تاریخ بیستم اسفند هر کدام با وثیقه 10 میلیون تومان از زندان آزاد شدند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/555a145a-69cc-49bb-b27f-f21daed9e1b3"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات