728 x 90

ديدار مريم رجوي از آلمان,

مریم رجوی در پارلمان آلمان

-

مریم رجوی در پارلمان آلمان
مریم رجوی در پارلمان آلمان
روزنامه الزمان بین‌المللی عکسی از حضور رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی در پارلمان آلمان درج کرد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a4e1b4fe-3865-4847-a710-ff01d908c9ac"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات