728 x 90

-

مراسم تشییع شادروان هنگامه امینی، فرزند خانم مرضیه، برگزار شد

-

مراسم تدفین زنده یاد هنگامه امینی در اورسوراواز
مراسم تدفین زنده یاد هنگامه امینی در اورسوراواز
مراسم تشییع و تدفین شادروان هنگامه امینی فرزند خانم مرضیه بانوی هنرایران، با حضور خانم مریم رجوی، خانم مرضیه وجمع کثیری از هموطنان در گورستان شهراورسوراواز در شمال پاریس، در روز پنجشنبه 27اسفندماه برگزار شد.
پیکر آن شادروان ازمقابل کلیسای نتردام اورسوراواز تشییع شد.
پس از برگزاری مراسم تدفین زنده یاد هنگامه امینی، شرکت کنندگان در مقر شورای ملی مقاومت حضور به هم رساندند و فیلمی از مراسم یادبود در اشرف و ادای تسلیت مجاهدین به خانم مرضیه، پخش شد.