728 x 90

پخش شعارهای سرنگونی، وای به روزی که مسلح شویم، این آخرین پیام است کار نظام تمام است در خراسان رضوی پارک ملت + فیلم

خراسان رضوی -چناران: پارک ملت، پنجشنبه ۲۴شهریور ساعت ۱۸۳۰: پخش شعارهای سرنگونی، وای به روزی که مسلح شویم، این آخرین پیام است کار نظام تمام است، ما زن و مرد جنگیم بجنگ تا بجنگیم، خامنه‌ای رئیسی مرگ به نیرنگتان خون جوانان ما می‌چکد از چنگ‌تان، شاه و شیخ جانی‌اند دشمن ایرانی‌اند

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/7cfe9e0b-6235-428a-a6c5-a8b812c1bbff"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات