728 x 90

-

جان زندانی سیاسی منصور اسانلو در خطر است

-

زندانی سیاسی, منصور اسانلو, رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
زندانی سیاسی, منصور اسانلو, رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
بنا‌به گزارشهای دریافتی جان زندانی سیاسی منصور اسانلو رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در زندان گوهردشت کرج در خطر است.

بنا‌به این گزارش مزدور اجیر شده‌یی به نام محمد حسینی که چندی پیش قصد سوءقصد به‌جان منصور اسانلو را داشت و مدتی از بند برده شده بود، مجددأ به بند بازگشته و دست به فحاشی و عربده‌کشی علیه منصور اسانلو زده و قصد درگیری با وی را داشته است.

گفته می‌شود روز سه‌شنبه 18اسفند منصور اسانلو به دلایل نامعلومی به حفاظت زندان فراخوانده شده است و نشانه‌ها حاکی از آن است که جان وی از طرف دژخیمان و شکنجه‌گران زندان گوهردشت کرج در خطر است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/abf6f600-0e02-41b5-86d2-32ff20336dd7"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات