728 x 90

22بهمن - فراخوان,

ایتالیا، سرکوب تظاهر کنندگان روز 22بهمن توسط رژیم ایران را تحمل نخواهد کرد

-

فرانکو فراتینی, وزیر خارجه ایتالیا
فرانکو فراتینی, وزیر خارجه ایتالیا
وزیر خارجه ایتالیا به رژیم ایران هشدار داد و گفت: سرکوب علیه تظاهر کنندگان در روز پنجشنبه را تحمل نخواهیم کرد.
خبرگزاری ایتالیایی کرونوس با مخابره این خبر افزود: فرانکو فراتینی، به همبستگی بزرگ جامعه جهانی دربرابر کسانی که در تهران می‌خواهند به‌طور مسالمت‌آمیز علیه رژیم ایران تظاهرات کنند، فراخوان داد و اخطار نمود که مواطب نقض حقوق‌بشر هستیم.
وزیرخارجه ایتالیا قبل از شروع جلسه استماع در سنای ایتالیا دررابطه با تظاهرات 22بهمن گفت: انتظار چیزهای خوب را نداریم، ترس آن هست که حقوق آزادی کسانی که می‌خواهند علیه رژیم ایران تظاهرات کنند سرکوب شود.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/7829a1ac-cadb-457d-ad21-8bcbbd880371"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات